Web Tasarım Süreci

 • Kıbrıs Web Tasarım

Web Tasarımında Ön Hazırlık Süreci

Web sitesinin ön yapım aşamasında şu çalışmalar gerçekleştirilir;

 • Web sitenin ana amacının ne olduğunu tanımlamak.
 • Web sitenin ana hedeflerini ne olduğunu tanımlamak.
 • Web sitenin hitap edeceği hedef kitleyi belirlemek.
 • Web sitenin içeriği hakkında kısa ve öz bilgiler toplamak ve web tasarım formatına dönüştürmek.
 • Kullanıcı ve site tasarım amaçlarını geliştirmek.
Dikkatli planlama, net ve açık bir biçimde hazırlanmış amaç ve hedef kümesi internet sitelerinin başarısında önemli etkenlerdir.

Genel olarak, internet sitesi kuranlar aşağıda belirlen amaçların bir ya da bir kaçı ile web sitesi oluştururlar.

 • Genel tanıtım ve halkla ilişkiler.
 • İnternet sitesinde yer alacak ürün, servis ve bilgilendirme temelinde online destek ve teslim.
 • Web sitesi içi bilgi toplama, anket ve araştırma.
 • İnternet sitesi üyeleri, katılımcıları, tüketicileri ile etkileşim.
Web sitesinin amacının, kurumun genel stratejisini, pazarlama hedeflerini, dağıtım, araştırma ve geliştirme işlevleri destekleyici nitelikte olması gerekir. Ayrıca, kurumsal web siteleri nin kültür ve değerleri ile birlikte yaratılmak istenilen imaja da hizmet etmesi gerekir.

Kurumsal hedefler listesi internet sitesinin belirgin tanımlanmış özel amaçlarını içerir. Genel olarak kurumların kurumsal internet siteleri için geliştirdikleri hedefler şu başlıklar altında toplanabilir.

 • Yapılacak internet sitesinde kurum marka imajını geliştirmek.
 • Web sitenin ayrıntılı ürün ve hizmet bilgileri sunmak.
 • Hedef kitle (kullanıcılar) hakkında bilgi edinmek.
 • Kurumun çalışma sistemini tanıtmak.
 • Medya siteleri için haber kaynakları oluşturmak.
 • Kuruma web sitesi aracılığı ile eleman almak.
 • Kurum içinde ve dışında online iletişimi artırmak.
 • İnternet sitesi aracılığı ile kurumdaki ilgili birimlerin yükünü azaltmak

Hedef Kitle ve Kullanıcıların Tanımlanması

Kullanıcıların birikimleri, web sitesi ile ilgileri ve gereksinimleri, basit yapılara gereksinim duyan deneyimsiz kullanıcıdan, üst düzeyde karmaşık yapı ve daha hızlı erişime gereksinim duyan deneyimli kullanıcılara göre değişecektir. Herkes için hazırlanmış bir site, sonuçta hiç kimsenin kullanmadığı bir siteye dönüşür. Bu nedenle kullanıcılar gereksinim ilgi beceri ve bilgisayar olanakları açılarından homojen gruplar olarak tanımlanmalıdırlar.

Kullanıcı Türleri ve Özellikleri

Başlıca iki tür kullanıcı bulunur.
İlki; deneyimli ve web sitesi uğrama sıklığı yüksek kullanıcılardır. Bu tür kullanıcılar sitede sunulan bilgilere hızlı ve sorunsuz bir biçimde ulaşma eğilimindedirler. Deneyimli kullanıcılar metin tabanlı hızlı açılan ve bir anda fazla seçenek sunan navigasyon sistemlerine gereksinim duyarlar.
Diğeri ise deneyimsiz ve ancak gereksinim duyunca siteye uğrayan kullanıcılardır. Bu kullanıcılar basit anlaşılabilir bir yapıya ve kolay erişime gereksinim duyarlar. Bu tür kullanıcılar yapıyı anlamaya daha fazla önem verdiklerinden bilginin sunuluş biçimine yoğunlaşırlar.

Kullanıcı Davranışları

Kullanıcı web sitesi davranışlarını etkileyen çeşitli unsurlar şu başlıklar altında özetlenebilir.

 • Erişim Hızı: Kullanıcıların web sitelerini erken terk etmelerindeki en büyük etken erişim hızıdır. Yaklaşık 10 saniyelik bir bekleyişten sonra web sitesi ekranında bir şey göremediklerinde siteden ayrılmaktadırlar.
 • Kolay Erişim: Kullanıcılar web sitesindeki bilgilere kolay ve hızlı erişim istemektedirler. Bu bilgiye kolay ulaşabilmek için yardımcı araçlara ve arama motorlarını kullanmaya eğilimlidirler.
 • Gözden Geçirme: Kullanıcıların büyük bir çoğunluğu hemen sayfayı okumaya başlamak yerine kendileri için anlamlı ya da ilginç gelebilecek bilgileri araştırmak amacıyla yeni sayfaları gözden geçirirler. Bu gözden geçirme süreci sayfanın tamamıyla indirilmesinden sonra yaklaşık 8 saniyedir.
 • Kişisel Bilgiler: Birçok web sitesi kullanıcısı, isim, soyisim, doğum tarihi, e-mail adresi vb. gibi kişisel bilgileri paylaşmada çekingen davranmaktadır. Zorunlu olmadığı durumlarda kullanıcıları kişisel bilgi vermeye zorlamak iyi bir yaklaşım değildir.
 • Estetik: Kullanıcılar web sitesi estetik olarak iyi düzenlenmiş siteleri, güzel görünümü ve özgün olması nedeniyle tercih etmektedirler.
 • İçerik: Kullanıcılar girdikleri web sitelerinde değerli ve yararlı bilgilere önem vermektedirler.
 • Teknoloji: Web Sitesinin görüntülenmesi için gereken, genel kullanımı olmayan ek programlar gerektiğinde, sitenin çekiciliği düşmektedir.